Kontroler mikroprocesorowy IntraCon firmy Intra Automation

Kontroler mikroprocesorowy IntraCon firmy Intra Automation

Kontroler mikroprocesorowy

IntraCon IA – RE 15
IntraCon IA-RE15 jest wszechstronnym kontrolerem/ programatorem temperatury lub samego procesu. Monitoruje i kontroluje temperaturę, ciśnienie, przepływ, poziom, wilgotność i inne zmienne, znajdując zastosowanie na wielu aplikacjach w przemysłach spożywczym, tworzyw sztucznych, ceramicznym, w hutach szkła i in.

IntraCon IA – RE 23
IntraCon IA-RE23 kontroluje stałe lub zaprogramowane wartości temperatury i innych wielkości fizycznych jak ciśnienie, wilgotność, poziom, przepływ. Mierzona i zadana wartość są wyświetlane na podwójnym wyświetlaczu.