Rurki spiętrzające ITABAR do pomiaru przepływu pary wodnej

Rurka spiętrzająca jest podstawowym i najważniejszym elementem układu pomiarowego przepływomierza, bazującego na różnicy ciśnień. Do określenia wartości przepływu należy dobrać, w zależności od potrzeb, przetwornik różnicy ciśnień i, w przypadku przepływu masowego, przetwornik temperatury i ciśnienia. ITABAR jest przepływomierzem symetrycznym. Może pracować przy przepływach dwukierunkowo z jednakową dokładnością. Ma zastosowanie w przypadku bardzo wysokich parametrów, gdzie inny pomiar nie jest możliwy. Graniczne parametry to: T max.: 650°C / 1202°F @ PN400 dla pary wodnej i T max.: 1175°C/ 2147°F @ PN400 dla cieczy i gazów.

Itabar - Rurka spiętrzająca firmy Intra Automation

Rurka spiętrzająca Itabar umożliwia pomiar przepływu gazów, pary wodnej i cieczy. Rurka spiętrzająca to: Możliwość pomiaru przepływu mediów ciekłych i gazowych Średnica rury od 15 do 12.000
Poznaj produkt

Sensory pomiarowe przepływu bazujące na zasadzie różnicy ciśnień firmy Intra Automation

Zwężka scalona Do pomiaru cieczy z niewielkimi wtrąceniami Wysoka dokładność Zintegrowana z przetwornikiem różnicy ciśnień Łatwa instalacja i obsługa Przepływomierz stożkowy Nowa generacja
Poznaj produkt