Przetworniki

Przetworniki poziomu materiałów sypkich to urządzenia mierzące ilość, czyli poziom, medium w zbiorniku w sposób ciągły. Możemy je podzielić na kontaktowe, czyli takie, gdzie sonda ma bezpośredni kontakt z medium oraz bezkontaktowe, gdzie urządzenie nie ma kontaktu z medium.