Pomiar przepływu cieczy

Ciecze są niezbędnym elementem naszego życia, stanowią duża część tego, co nas otacza. Ich pomiar jest konieczny dla zapewnienia nam optymalnych warunków funkcjonowania, prawidłowego przebiegów procesów przemysłowych, technologicznych, w energetyce czy ochronie środowiska. Ciecze są mało ściśliwe, więc ich pomiar jest łatwiejszy niż pomiar gazu. Tym niemniej w przypadku wymogu precyzyjnego pomiaru, uwzględniającego zmianę tego parametru, mogą sprawić sporo kłopotu.

Przepływomierze do cieczy

Przepływomierze do cieczy

Przepływomierze do cieczy to urządzenia mierzące  ilość cieczy płynącą przez określony przekrój. Mogą być mechaniczne, objętościowe, wirnikowe, łopatkowe, zliczające, wskazujące lub sygnalizujące przepływ, czy też bardzo dokładne, zaawansowane technologicznie przepływomierze elektroniczne. 

Poznaj produkty
Sygnalizatory przepływu cieczy

Sygnalizatory przepływu cieczy

Sygnalizatory przepływu cieczy to urządzenia informujące nas o tym, że ciecz płynie z określoną wartością ponadprogową  lub poniżej.

Poznaj produkty
Inne urządzenia do pomiaru przepływu cieczy

Inne urządzenia do pomiaru przepływu cieczy

W tej grupie urządzeń zgromadziliśmy rurki spiętrzające i osprzęt, niezbędny do określonej metody pomiaru czy sygnalizacji przepływu. Mogą to być liczniki, sumatory, wyświetlacze i inne akcesoria umożliwiające pomiar czy ocenę przepływu.

Poznaj produkty