Pomiar przepływu gazu

Gaz jest nieodzownym medium w całym naszym otoczeniu. Jest nośnikiem energii, paliwem, składnikiem procesów chemicznych niezbędnych do życia i wspomagających. Jego pomiar jest ważny i, ze względu na jego ściśliwość, trudniejszy niż pomiar takich mediów jak ciecze czy materiały sypkie.

 

Przepływomierze do gazu

Przepływomierze do gazu

Przepływomierze do gazów to specjalistyczne urządzenia mierzące ilość gazu płynącą przez określoną powierzchnię przepływu/ przekrój. Można wyróżnić: termiczne , wirowe typu Vortex oraz bazujące na powstającej różnicy ciśnień - rurki spiętrzające.

Poznaj produkty
Sygnalizatory przepływu gazu

Sygnalizatory przepływu gazu

Sygnalizatory lub inaczej czujniki przepływu gazu to urządzenia informujące nas o przepływie gazu przez określony przekrój, przekroczonym niskim lub wysokim poziomie lub też o jego braku.

Poznaj produkty
Kontrolery przepływu gazu

Kontrolery przepływu gazu

Kontrolery przepływu gazu to specjalistyczne, precyzyjne urządzenia do pomiaru i sterowania przepływem gazu. Kontroler posiada wbudowany zawór regulacyjny sterowany zadaną wartością przypływu lub sygnałem zewnętrznym.

Poznaj produkty
Kalibratory przepływomierzy do gazu

Kalibratory przepływomierzy do gazu

Kalibratory to urządzenia służące do okresowej weryfikacji i kalibracji/ rekalibracji przepływomierzy pracujących na obiektach. Są to kalibratory tzw. pierwotne. Wykonują one weryfikację  przepływu na podstawie fizycznego pomiaru ilości przepływającego gazu w jednostce czasu, a nie na podstawie innego, wzorcowego urządzenia. Posiadają zbiornik z laserowym pomiarem wielkości liniowych oraz ultra precyzyjne przetworniki stanu skupienia.

Poznaj produkty
Rurki spiętrzające ITABAR

Rurki spiętrzające ITABAR

Rurki spiętrzające to urządzenia do pomiaru przepływu gazu na podstawie różnicy ciśnień/ spiętrzenia gazu przed i poza sondą. Wymagają zastosowania dodatkowo dokładnego przetwornika mierzącego tę różnicę. 

Poznaj produkty
Inne urządzenia do pomiaru przepływu gazu

Inne urządzenia do pomiaru przepływu gazu

Zebraliśmy tu wszystkie inne oferowane przez nas produkty służące do pomiaru, bądź umożliwiające pomiar, przepływomierzami wymagającymi ich zastosowania. Mogą to być zawory, prostownice przepływu, mierniki, interfejsy, wyświetlacze i inne. 

Poznaj produkty