Pomiar poziomu cieczy

Poziom cieczy, jego śledzenie czy tylko kontrola poziomów granicznych, jest czasami nie lada wyzwaniem. Szczególnie wtedy, kiedy parametry procesu są wysokie lub bardzo wysokie. Oferujemy poziomowskazy cieczy na warunki nadkrytyczne – powyżej 550°C czy ciśnienie 400 bar. Dostarczamy niezawodne sygnalizatory na takie parametry. Posiadamy sprawdzone rozwiązania na media agresywne i kłopotliwe w pomiarze, piana, turbulencje, parowanie. Oferujemy wykonania ze stali Hastelloy, Monel, Inconel, czy też stale wysokostopowe powlekane materiałami odpornymi na korozję.