Pomiar poziomu cieczy i materiałów sypkich

W swojej działalności wyspecjalizowaliśmy się w pomiarach poziomu wszelkich mediów ciekłych czy sypkich niezależnie od ich konsystencji. Jesteśmy w stanie zmierzyć poziom wody w walczaku, oleju, benzyny, węglowodorów, substancji żrących, kwasów, alkaliów, ścieków. Potrafimy zmierzyć lub zasygnalizować poziom graniczny granulatu styropianu o ciężarze właściwym 6 kg/m3 i poziom ciekłego metalu o ciężarze właściwym 7000 kg/m3. Oferujemy przetworniki i sygnalizatory. Dostarczamy unikalne rozwiązania dedykowane do specyficznych warunków w przemyśle wydobywczym, rafineryjnym, górniczym, petrochemicznym, spożywczym i każdym, gdzie to jest wymagane.

Ciecz

Ciecz

Poziom cieczy, jego śledzenie czy tylko kontrola poziomów granicznych, jest czasami nie lada wyzwaniem. Szczególnie wtedy, kiedy parametry procesu są wysokie lub bardzo wysokie.

Poznaj produkty
Materiały sypkie

Materiały sypkie

Materiały sypkie to to, co nas otacza. Ich pomiar jest ważny, gdyż stanowią składnik naszego otoczenia, domów, miast, terenów.

Poznaj produkty