Kalibratory przepływomierzy do gazu

Kalibratory to urządzenia służące do okresowej weryfikacji i kalibracji/ rekalibracji przepływomierzy pracujących na obiektach. Są to kalibratory tzw. pierwotne. Wykonują one weryfikację  przepływu na podstawie fizycznego pomiaru ilości przepływającego gazu w jednostce czasu, a nie na podstawie innego, wzorcowego urządzenia. Posiadają zbiornik z laserowym pomiarem wielkości liniowych oraz ultra precyzyjne przetworniki stanu skupienia.

CalTrak 500 Kalibrator przepływomierzy do gazu w standardzie wzorca podstawowego firmy Sierra Instruments

KALIBRATOR PRZEPŁYWOMIERZY DO GAZU W STANDARDZIE PRIMARY*
MODEL CalTrak® 500 Kalibrator przeznaczony do kalibracji i okresowej weryfikacji dokładności pomiaru przepływomierzy masowych pracujących na
Poznaj produkt

Kalibrator 800 Premium firmy Sierra Instruments

KALIBRATOR PRZEPŁYWOMIERZY DO GAZU W STANDARDZIE PRIMARY* O NAJWYŻSZEJ DOKŁADNOŚCI
MODEL CalTrak® 800 Kalibrator przeznaczony do kalibracji i okresowej weryfikacji dokładności pomiaru przepływomierzy masowych
Poznaj produkt

CalTrak XL Kalibrator przepływomierzy do gazu w standardzie wzorca podst. na bardzo duże przepływy firmy Sierra Instruments

KALIBRATOR PRZEPŁYWOMIERZY DO GAZU W STANDARDZIE PRIMARY* NA BARDZO DUŻE PRZEPŁYWY
MODEL CalTrak® XL Kalibrator przeznaczony do kalibracji i okresowej weryfikacji dokładności pomiaru przepływomierzy masowych
Poznaj produkt