Przepływomierze do gazu

Przepływomierze do gazów to specjalistyczne urządzenia mierzące ilość gazu płynącą przez określoną powierzchnię przepływu/ przekrój. Można wyróżnić: termiczne, wirowe typu Vortex oraz bazujące na powstającej różnicy ciśnień – rurki spiętrzające.

Przepływomierze termiczne

Przepływomierze termiczne

Termiczne przepływomierze do gazu to urządzenia  bazujące na zjawisku termodyspersji (odbioru, rozproszenia) ciepła, przez przepływający gaz wokół podgrzewanej elektrody sondy.

Poznaj produkty
Przepływomierze wirowe typu VORTEX

Przepływomierze wirowe typu VORTEX

Wirowe przepływomierze do gazu typu Vortex to urządzenia mierzące częstotliwość/ ilość powstających wirów, podczas opływania specjalnie skonstruowanego profilu, w którym znajdują się czujniki zliczające. 

Poznaj produkty