CalTrak XL Kalibrator przepływomierzy do gazu w standardzie wzorca podst. na bardzo duże przepływy firmy Sierra Instruments

CalTrak XL Kalibrator przepływomierzy do gazu w standardzie wzorca podst. na bardzo duże przepływy firmy Sierra Instruments

KALIBRATOR PRZEPŁYWOMIERZY DO GAZU W STANDARDZIE PRIMARY* NA BARDZO DUŻE PRZEPŁYWY
MODEL CalTrak® XL

Kalibrator przeznaczony do kalibracji i okresowej weryfikacji dokładności pomiaru przepływomierzy masowych pracujących na obiektach.

OPIS

 • Kalibracja aż do 1500 slpm
 • Zastępuje pomiary przy pomocy dzwonu
 • Dokładność ±0.15% odczytu
 • Szybki i łatwy do użycia, automatyczne rejestrowanie danych
 • Wyniki zgodne z NIST, gotowe do wysłania

CalTrak® XL jest wiodącym kalibratorem w standardzie primary* na rynku. Jest używany do kalibracji i weryfikacji przepływomierzy masowych, kontrolerów oraz innych urządzeń pomiarowych w dowolnych miejscach, a również do precyzyjnej kalibracji in-situ przemysłowych tych urządzeń.

Wraz ze wzrostem przepływu gazu na wielu instalacjach, wzrasta zapotrzebowanie na walidację i kalibrację urządzeń do jego pomiaru i kontroli. A koszt walidacji, kalibracji i certyfikacji przepływomierzy na duże przepływy jest trzy do czterech razy wyższy od zwykłych urządzeń o przepływie max do 50 slpm.

Twoje korzyści dzięki zastosowaniu CalTrak® XL:

 • Dokładność Twojego urządzenia na poziomie nielicznych laboratoriów metrologicznych
 • Wysoka dokładność zgodna ze standardem primary* dla laboratoriów i przemysłu
 • Metoda tańsza od pomiaru przy pomocy dzwonu czy ultradźwięków i tablic oraz bardziej popularnej typu secondary**
 • Elastyczny system all-in-one z wieloma komorami pomiarowymi eliminuje potrzebę przełączania między komorami
 • Dokładność oparta na pomiarze geometrii objętości, potwierdzona przez niezależne, rygorystyczne analizy
 • Wyprodukowany zgodnie ze standardem ISO 17025 przez laboratorium NVLAP
 • Jednym kalibratorem rozwiązujesz problem weryfikacji wszystkich przepływów na obiekcie
 • Zgromadzone dane mogą być bezpośrednio przekazane NIST
 • Przewyższa inne metody standardu secondary**
 • To wszystko co musisz zrobić, aby skalibrować swój przepływ
 • Zastosowanie na większość niekorozyjnych gazów
 • Dokładny i niezawodny odczyt przepływu, niezależny od właściwości mierzonego gazu
 • Opcje odczytu: pojedynczy, ciągły lub seryjny z wybranym przez użytkownika uśrednianiem od 1 do 100
 • Rozruch automatyczny w trybie ciągłym lub ręczny (tylko jeden pomiar)
 • Przeprowadza do 100 pomiarów w sekwencjach ciągłych
 • Prosty w użytkowaniu, duży wyświetlacz LCD i 23-przyciskowa klawiatura
 • Generuje certyfikaty kalibracji
 • Komunikacja poprzez RS-232, USB oraz bezpłatne, dołączone oprogramowanie CalSoft®
 • Oprogramowanie CalSoft® automatycznie przechwytuje dane w celu ich wyeksportowania
 • Bez zawartości materiałów niebezpiecznych, np. rtęci
 • Prawie nie wymaga obsługi

Specyfikacja

 • Wszystkie gazy czyste, nie korozyjne o wilgotności poniżej 70%, bez kondensacji
 • Przepływ masowy i objętościowy
 • Dokładność dla zakresu przepływu: 5 do 500 slpm***
  • Objętościowy: ±0.25% odczytu
  • Masowy: do ±0.25% odczytu***
 • Dokładność dla zakresu przepływu 15 slpm do 1500 slpm***
  • Objętościowy: ±0.30 odczytu
  • Masowy: ±0.30% odczytu***

W przypadku mniejszych przepływów, patrz CalTrak® 800 Premium (przepływ od 0.5 sccm***)

 • Tryb pomiaru ciśnieniowy lub ssący
 • Temperatura pracy 15°C do 30°C
 • Temperatura otoczenia 0°C do 70°C
 • Ciśnienie pracy:
  • 19.5 psia (1344 mbarA) max
 • Dokładność ciśnienia: 0.05% pełnej skali
 • Adapter zasilania AC:
  • Wejście: 100-240 VAC, 1.6A (max), 50-60 Hz
  • Wyjście: 12 VDC, 3A
 • Wymiary:
  • Wysokość: 86.3 cm
  • Szerokość: 76.2 cm
  • Głębokość: 30 cm
 • Masa:
  • 41 kg
 • Zatwierdzenie CE
 • Zgodny z RoHS
 • Komunikacja cyfrowa: port RS232 wraz z przewodem

* Kalibrator mierzy fizyczną, zgromadzoną ilość masy gazu, która przepłynęła przez przepływomierz.

**Opiera się na pomiarze porównawczym z przepływomierzem wzorcowym, bazującym na pomiarze różnicy ciśnień i stanu skupienia.

***Uwaga: Dokładność przy warunkach kalibracji: ciśnienie 760 mmHg (1 atm.); temperatura 25°C (77°F) w przeliczeniu na temperaturę standardową 21.1°C (69.98°F).