InnovaSonic 207i - Ultradźwiękowy przepływomierz do cieczy z pomiarem energii BTU firmy Sierra Instruments

InnovaSonic 207i - Ultradźwiękowy przepływomierz do cieczy z pomiarem energii BTU firmy Sierra Instruments

ULTRADŹWIĘKOWY PRZEPŁYWOMIERZ DO CIECZY Z POMIAREM ENERGII BTU

MODEL InnovaSonic® 207i

Ultradźwiękowy przepływomierz Transit-time w całości zaprojektowany i wyprodukowany przez firmę Sierra Instruments do bezinwazyjnego pomiaru przepływu cieczy oraz zużycia energii BTU. Jako pierwsze tego typu urządzenie z dedykowanym oprogramowaniem i aplikacją do ułatwienia jego obsługi, aktualizacji i kalibracji. Aplikacja MeterFit pomaga dobrać właściwą siłę sygnału, EnergyPro umożliwia konfigurację systemu pomiaru energii BTU, a ValidCal Diagnostics ułatwia weryfikację kalibracji na obiekcie. Również inne oprogramowanie jest w przygotowaniu i będzie sukcesywnie udostępniane użytkownikom.  

Wersja 207i przepływomierza ultradźwiękowego posiada kompensację zmiany gęstości cieczy. Urządzenie analizuje prędkość dźwięku w mierzonej cieczy, a co za tym idzie gęstość, gdyż nawet niewielka zmiana ma wpływ na dokładność i powtarzalność pomiaru. Dzięki dodatkowemu wejściu temperaturowemu urządzenie 207i wylicza aktualną gęstość cieczy i na jej podstawie podaje niezwykle dokładny pomiar.

Przepływomierz dokonuje pomiaru zużycia energii BTU, który pozwala zoptymalizować koszty energetyczne. Krytycznym elementem każdego systemu pomiaru energii BTU jest wyliczenie ilości przekazanego ciepła w procesie HVAC.  Precyzyjny pomiar różnicy temperatur jest tu nieoceniony. Sierra kalibruje całość systemu pomiarowego – przepływomierz oraz przetwornik temperatury, biorąc pod uwagę zarówno różnicę temperatur, jak i inne właściwości mierzonej cieczy.

A prawdziwym „mózgiem” urządzenia 207i jest unikalny Raptor 2 OS – zaawansowany cyfrowy system przetwarzania sygnału, wzmacniający technologię ultradźwiękowego pomiaru przepływu. Wylicza on wielkość przepływu cieczy biorąc pod uwagę wszystkie zmienne dając niezwykle precyzyjny, stabilny i dokładny pomiar przepływu – 0.5%.

OPIS

 • Niezwykle dokładna technologia ultradźwiękowa „transit-time”
 • Unikalne, dedykowane aplikacje ułatwiające instalację i diagnostykę
 • Pomiar bilansu energetycznego (BTU)
 • Bezinwazyjne sondy typu „clamp-on”, bez konieczności przerwania procesu
 • Kompensacja zmiany gęstości cieczy w czasie rzeczywistym
 • Aktualizacja oprogramowania na miejscu
 • Możliwość wypożyczenia

Korzyści dzięki zastosowaniu InnovaSonic® 207i: 

 • Zaprojektowany specjalnie na aplikacje pomiaru przepływu cieczy
 • Możliwość pomiaru bilansu energetycznego BTU
 • Tolerancja cieczy napowietrzonych oraz z wtrąceniami stałymi
 • Idealny na rurociągi o dużych średnicach z nietypowych rodzajów materiału
 • Wykonanie standardowe z sondami clamp-on, możliwe wykonanie sond inwazyjnych
 • Mocowanie na zewnątrz rurociągu
 • Bezinwazyjna instalacja w trakcie procesu, bez konieczności jego przerywania, bez ryzyka wycieku
 • Brak części ruchomych, narażonych na zużycie – brak ryzyka zacięcia
 • Instalacja stała (docelowa) lub tymczasowa
 • Brak kontaktu z medium mierzonym
 • Bezpieczny i trwały w stosowaniu
 • Wysoka stabilność zera, pozbawiony dryftu
 • Wykonanie bezinwazyjne (clamp-on) lub wsuwne PT 100 RTDs do kompensacji temperatury
 • Zestaw montażowy dołączony do urządzenia
 • Elektronika modułowa ułatwiająca aktualizacje na miejscu
 • Duży wyświetlacz z przyciskami, przyjazne menu
 • Klawiatura z 16 dotykowymi przyciskami, 14 dwufunkcyjnymi przyciskami, z potwierdzeniem dźwiękowym
 • Zintegrowany kontroler
 • Okresowy sumator przepływu (dzień, miesiąc lub rok)
 • Sumatory przepływu dodatniego, ujemnego i netto (współczynnik ustawiany przez użytkownika)
 • 16GB karta SD do zapisu danych
 • Łatwa instalacja dzięki oprogramowaniu SIP (Smart Interface Portal)
 • Weryfikacja i konfiguracja na miejscu dzięki oprogramowaniu SIP
 • Lokalny wyświetlacz z przyciskami Quick Keys do:
  • Przepływu, sumatora przepływu
  • Prędkości
  • Rodzaju przepływu cieczy
  • Sygnału i diagnostyki
 • Konfigurowalne wyjścia impulsowe, analogowe i częstotliwościowe
 • Pełna konfiguracja na miejscu
 • Kompaktowa, ekonomiczna alternatywa dla przepływomierzy Coriolis

 

 • Dokładność: ±0.5% odczytu od 0.16 do 40 ft/s (0.05 do 12 m/s)
 • Powtarzalność: ±0.15% odczytu > 0.16 ft/s (0.05 m/s)
 • Zakres prędkości przepływu: identyfikacja w obu kierunkach: 0.16 do 40 ft/s (0.05 do 12 m/s). Uwaga: domyślna wartość odcięcia przy niskim przepływie 0.08 ft/s (0.025 m/s).
 • Średnica rury: 2 do 236” (50 do 6000 mm). W przygotowaniu: małe średnice rur do 0.24” (6.1 mm)
  • Rozdzielczość: 0.01 ft/s (0.00025 m/s)
  • Czas odpowiedzi: 150 ms cykl pomiarowy
 • Temperatura: otoczenia, elektroniki: -4°F do 140°F (-20°C do 60°C)
 • Zakres temperatur pracy sond pomiarowych clamp-on:14°F do 176°F (-10°C do 80°C)
 • Zakres temperatur pracy wysokotemperaturowych sond pomiarowych clamp-on:14°F do 302°F     (-10°C do 150°C)
 • Wersja wsuwna ø1.5” (38.1 mm) – zakres temperatur pracy: -40°F do 176°F (-40°C do 80°C)
 • Ograniczenie ciśnienia wersji wsuwnej do 300 psig (20 barg)
 • Wilgotność względna: do 99% RH, nie kondensująca
 • Zasilanie:
  • 90 do 250 VAC, 48 do 63 Hz oraz
  • 10 do 36 VDC (obydwie wersje dostępne dla każdego urządzenia)
  • Zużycie energii < 10W, 5V @2A bezpiecznik
 • Wyjście analogowe: aktywne lub pasywne 4-20 mA w pętli; dokładność 0.1% odczytu
 • Wyjście impulsowe: 0 do 9999 Hz, OCT , (min i max częstotliwość nastawne)
 • Przekaźnik, max 250 VDC/VAC, max 100 mA, max 40 Ohm oporność styku no/nc (SPDT)
 • Wyjście cyfrowe: RS-485, RS-232, opcjonalnie Modbus RTU, opcjonalnie BACnet (w trakcie)
 • Wyświetlacz: 160 x 240 LCD podświetlany
 • Certyfikat Boiler MACT
 • Program SIP do nastawy urządzenia:

Oprogramowanie ułatwiające instalację i weryfikację na obiekcie poprzez USB lub RS232

Zawiera następujące aplikacje:

Quick Install: obsługa i nastawa urządzenia krok po kroku

MeterFitTM: ułatwia nastawę urządzenia na maksymalnie silny sygnał

EnergyProTM: nastawa pomiaru energii zużytej BTU krok po kroku

ValidCal DiagnosticsTM: weryfikacja stanu elektroniki