Suwakowe zawory z napędem elektrycznym firmy Jordan Valve

Suwakowe zawory z napędem elektrycznym firmy Jordan Valve

Oferowane przez nas zawory suwakowe posiadają unikalne, przesuwne zamknięcie. Jest to niezwykła koncepcja zapewniająca osiągi i korzyści niespotykane w tradycyjnych zaworach ze wznoszącym się wrzecionem.

Zawór suwakowy składa się z dwóch podstawowych części: ruchomego dysku z nacięciami i nieruchomej płyty z nacięciami. Współdziałanie tych dwóch części pozwala uzyskać niezawodności, dokładność i parametry, jakich nie oferują zawory innych typów.

5
Siedziska zaworów suwakowych to szczeliny wykonane w dysku i płycie, a „zgranie” czynnej powierzchni pozwala ustalić wymagany przepływ

Prostolinijny przepływ

Dysk przesuwany jest ponad powierzchnią płyty czopem połączonym z wrzecionem. Podczas otwierania zaworu następuje „zgranie” ustawienia szczelin w dysku i płycie tak, aby uzyskać pożądany przepływ. Prostoliniowy przepływ strug przez szczeliny zmniejsza turbulencje, poziom hałasu i ogranicza ścieranie powierzchni siedziska. Inną unikatową cechą tego rozwiązania jest to, że dysk opiera się o płytę, co sprawia iż w pozycji bliskiej zamknięcia zawór pracuje z dużą sprawnością, nie podlegając działaniu wysokich niezrównoważonych sił, jakimi obciążane jest siedzisko w „klasycznych” zaworach zaporowych. Powyższe cechy poszerzają zakres stabilnych parametrów pracy niemożliwych do osiągnięcia w zaworach zaporowych przy szczelnym ich domykaniu.

Gdy zawór jest zamknięty, dysk i płyta tworzą solidną barierę dla przepływu. Ciśnienie na dopływie i prowadnice wspólnie utrzymują dysk i płytę w ciągłym kontakcie, co eliminuje hałaśliwe drgania powstające podczas pracy zaworu. Konstrukcja tego rodzaju minimalizuje „kołysanie się” elementu zamykającego powszechnie spotykane w konwencjonalnych zaworach zaporowych.

3 4

W konwencjonalnych zaworach zaporowych przepływająca struga trzykrotnie zmienia kierunek na kształt litery S. Prowadzi to do zwiększenia prędkości i turbulencji, podnosi poziom hałasu, oraz przyspiesza zużycie elementów siedziska.

Prostoliniowy przepływ przez zwór suwakowy redukuje prędkość przepływu, zmniejsza zawirowania, obniża poziom hałasu, oraz spowalnia zużycie elementów siedziska /wydłuża żywotność/.

W konwencjonalnych zaworach zaporowych przepływająca struga trzykrotnie zmienia kierunek na kształt litery S. Prowadzi to do zwiększenia prędkości i turbulencji, podnosi poziom hałasu, oraz przyspiesza zużycie elementów siedziska.

Prostoliniowy przepływ przez zwór suwakowy redukuje prędkość przepływu, zmniejsza zawirowania, obniża poziom hałasu, oraz spowalnia zużycie elementów siedziska /wydłuża żywotność/.

Krótki skok – krótka akcja, szybka reakcja

Przesuw trzpienia w zaworze suwakowym to tylko 1/3 przesuwu w zaworze grzybowym. To przekłada się na szybkość działania, zredukowany opad, dłuższą żywotność części i większą czułość. Przemieszczenie dysku z pozycji pełnego otwarcia do całkowitego zamknięcia jest bardzo małe, a korekta ciśnienia i temperatury następuje szybko. Ostateczne zmiany parametrów następują szybciej i osiągane są z większą dokładnością niż w konwencjonalnych zaworach zaporowych.

Zawory suwakowe to korzyści dla produkcji, instalacji i ...wytchnienie dla obsługi

Ciche działanie

Zawory suwakowe pracują ciszej w porównaniu z zaworami innych typów, gdyż:

  • dysk i płyta przylegają do siebie, co eliminuje drgania
  • prostoliniowy przepływ minimalizuje turbulencje - główną przyczynę hałasu
  • podział powierzchni czynnej dzieli przepływający strumień na mniejsze strugi.

Ciche działanie to standardowa cecha naszych zaworów suwakowych.

Szczelne zamknięcie

Szczelne zamknięcie to znakomita zaleta zaworu suwakowego. Po zamknięciu dysk przykrywa otwory w płycie zachowując szczelność nawet w przypadku niewielkich ruchów dysku. Dodatkowo siedziska oczyszczają się samoczynnie, gdyż ostre krawędzie otworów w płycie i dysku działają jak nożyczki. Wymienione powyżej cechy, w kombinacji z ciśnieniem na dopływie i płaskością płyty sprawiają, że osiągany stopień szczelności przekracza wymagania IV klasy normy ANSI dla zasuw.

Żadnego Docierania

Zawory suwakowe są wstępnie dotarte w fabryce i docierają się samoczynnie podczas eksploatacji, utrzymując wysoki stopień szczelności przez długi okres pracy. Kosztowne i pracochłonne docieranie jest już niepotrzebne. Z czasem stopień szczelności poprawia się nawet, gdyż nasze zawory suwakowe „docierają się, a nie ścierają”.

Łatwy w obsłudze

Prostota konstrukcji zaworu suwakowego eliminuje większość problemów związanych z obsługą, a z tymi, które występują, z łatwością można się uporać. Demontaż zaworu jest bardzo prosty, a ponieważ siedziska nie są przyspawane do trzpienia, wyjmuje się je bez kłopotu ze środka korpusu. W przypadku zmiany wielkości przepływu, z łatwością dobierzemy właściwy współczynnik Cv z dostępnego zakresu od 0,0008 do 395 (w zależności od wielkości korpusu).

Ponadto dokonując obrotu płyty i dysku o180° zmieniamy działanie zaworu na odwrotne, tzn. początkowa pozycja zamknięte, zmienia się na otwarte.

Liniowa charakterystyka

Prawie liniowa charakterystyka przepływu jest standardem dla wszystkich zaworów suwakowych i idealnie nadaje się do większości zastosowań. Owa charakterystyka w połączeniu z unikalną konstrukcją siedziska sprawia, że zawory suwakowe mają niezwykle wysoki zakres pomiaru (przewyższający 100:1 w niektórych modelach), co pozwala na dokładne pozycjonowanie zaworu w pełnym zakresie otwarcia. Dostępna jest również charakterystyka równoprocentowa.

Pokrycia siedzisk

Oferujemy kilka rodzajów pokrycia siedzisk stosowanych w zaworach ze stali nierdzewnej w celu podwyższenia odporności na ścieranie lub zwiększenia spadku ciśnienia. Trzy najczęściej spotykane rodzaje zabezpieczeń to:

Jorcote - jest standardowym materiałem zabezpieczającym. Ceramiczno-kompozytowy materiał odpowiedni dla pełnego zakresu temperatur od kriogenicznych do maksymalnych, w zależności od rodzaju używanego materiału, posiada bardzo niski współczynnik tarcia.

Jorcote/Jordanic – Jordanic jest ceramicznym pokryciem o twardości porównywalnej do stellitu 6B, dającym powierzchni siedziska bardzo wysoką odporność na ścieranie i wysokie temperatury. Współdziałanie Jordanikowej płyty z Jorcotowym dyskiem to kombinacja niskiego współczynnika tarcia i odporności na ścieranie – wyjątkowa konfiguracja na ciężkie warunki pracy.

Utwardzana powłoka chromowa na stali nierdzewnej - jest stosowana przy małych ciśnieniach oraz niskiej cykliczności. Jest to ekonomiczna wersja zabezpieczenia elementów zamknięcia zaworu.

Zawory z napędem elektrycznym

W zaworach serii MK33/37 krótki skok trzpienia pozwala bardzo efektywnie wykorzystać moment obrotowy silnika elektrycznego, skrócić czas reakcji, zwiększyć zakresu spadku ciśnienia.

  • Sterowanie proporcjonalne, 4-20mA, otw. – zam.
  • Średnice do 6” i Cv(Kv) do 395(337)
  • Obudowa wg NEMA klasy 4, 7, 9 lub 12