FloBox 951/954 Cyfrowy interfejs firmy Sierra Instruments

FloBox 951/954 Cyfrowy interfejs firmy Sierra Instruments

CYFROWY INTERFEJS/ FloBoxTM
MODEL FloBox 951/954

 • Cyfrowa jakość dla analogowych kontrolerów przepływu masowego
 • Duży wyświetlacz cyfrowy z przyciskami kontrolnymi
 • Obsługa od jednego do czterech urządzeń
 • Ustawienia master-slave
 • Niezależne sumatory i alarmy

Cechy charakterystyczne

 • Wejście zasilania: 100, 110 lub 240VAC (podaj w zamówieniu), 50/60 Hz
 • Wyjście zasilania: ±15 VDC, 250-500 mA
 • Wejście sygnału z urządzenia: wybór użytkownika: 0-5 & 0-10 VDC, 4-20 Ma
 • Wyjście analogowe: punkt nastawy i wyjście do wyboru przez użytkownika: 0-5 & 0-10 VDC, 4-20 mA (max.250 Ohm obciążenia)
 • 2 alarmy na kanale
 • Wyjście cyfrowe: RS-232, RS-485

Funkcje programowalne
(model 954 – 4 niezależne kanały)

 • Wysterowanie zaworu: praca, zamknięty, przedmuch
 • Wyświetlanie przepływu i wskazań sumatora
 • Jednostki inżynieryjne
 • Nazwa/ symbol gazu
 • A/D filter rate
 • Typ sygnału wejściowego
 • Wartości sygnału niskiego (low)/ wysokiego (high)
 • Ustawienia master-slave
 • Kalibracja pełnej skali
 • Kalibracja zera
 • Współczynnik korekcji gazu