TT300 Inteligentny przetwornik temperatury firmy SMAR

TT300 Inteligentny przetwornik temperatury firmy SMAR

TT300 – Inteligentny przetwornik temperatury

Modele 301-303 to inteligentne przetworniki temperatury, które mogą być używane praktycznie z każdym rodzajem sensora. Ta sama jednostka może być użyta w różny sposób i z różnymi czujnikami temperatury, takimi jak: termopary, RTD, z sygnałem napięciowym, rezystancyjnym. W związku z tym używając tych przetworników można dokonać standaryzacji pomiaru wszędzie tam gdzie były używane różne – konwencjonalne (analogowe) pomiary. Wykonywane standardowo w wersji przeciwwybuchowej, iskrobezpiecznej i wodoszczelnej mogą być stosowane praktycznie w każdych warunkach. Jako przetworniki mogą być wykonane w wersji z sygnałem wyjściowym 4-20mA + HART (TT 301); FIELDBUS (TT 302); PROFIBUS (TT 303). Szybki czas reakcji układu pozwala praktycznie w czasie rzeczywistym śledzić następujące po sobie zmiany temperatury a sygnał wyjściowy może być użyty np. do sterowania zaworami regulacyjnymi.

Charakterystyka i działanie:

Wszystkie przetworniki temperatury mogą być wyposażone w 4 ½” lokalny wyświetlacz. Każdy z nich ma możliwość (z pomocą odpowiedniego narzędzia) lokalnej regulacji zakresu mierzonej temperatury – jej górnej i dolnej wartości, a przy odpowiedniej konfiguracji wszystkich parametrów przetwornika. Zakres pomiaru, jak i dokładność, uzależnione są wyłącznie od rodzaju użytego czujnika. Oprócz standardowego pomiaru temperatury, przetworniki te umożliwiają pomiar różnicy temperatur poprzez możliwość podłączenia dwóch czujników temperatury. Układ pozwala też na podłączenie 2, 3 lub 4-przewodowych czujników i kompensację mierzonej temperatury względem temperatury otoczenia.

TT300 grafika 1

 

TT300 grafika 2