Zblocza kołnierzowe firmy Stewart Buchanan

Zblocza kołnierzowe firmy Stewart Buchanan

Nasza gama zaworów kołnierzowych jest przeznaczona do bezpośredniego wmontowania na instalacji. Służy do bezpośredniego montażu urządzeń ciśnieniowych tam, gdzie istnieją już scalone kołnierze ASME/ANSI. Mogą być również montowane pomiędzy istniejącymi urządzeniami, jeśli jest taki wymóg. Kompaktowe, jednoelementowe urządzenie, stosowane zamiast przejściówek kołnierzowych lub zaworów separujących, zmniejsza ryzyko potencjalnych wycieków.

Zmniejszenie wagi i ilości komponentów systemu to oszczędność kosztów i miejsca, szczególnie w porównaniu do konwencjonalnych rozwiązań.

Kołnierze moga zostać skonfigurowane jako pojedynczy lub podwójny system “block and bleed”, z zaślepionym portem wentylacyjnym. Wersja podwójna jest dostępna również z zaworem igłowym OS&Y jako pierwotne uszczelnienie.

Monokołnierze zastosowane na instalacjach zgodnych ze standardem ASME/ANSI charakteryzują się uszczelnieniem metal – metal zarówno zaworu, jak i siodła.

Dostępny jest też wybór materiałów, typów kołnierzy i zakresów, jak również wiele możliwych przyłączy gwintowych, kołnierzowych, wbudowanych SWIVEMAS® lub uszczelnień chemicznych (np. Monoseal do stosowania z oferowanymi przez nas manometrami).