Zblocza kołnierzowe BLOCK & BLEED & DOUBLE BLOCK & BLEED firmy Stewart Buchanan

Zblocza kołnierzowe BLOCK & BLEED & DOUBLE BLOCK & BLEED firmy Stewart Buchanan

Stosowanie zbloczy kołnierzowych daje wymierne korzyści w postaci skrócenia czasu instalacji i zmniejszenia jej kosztów. Oszczędzają też miejsce i ilość wymaganych komponentów do systemów wielozaworowych, przez co ograniczają ryzyko potencjalnych rozszczelnień i wycieków.

Na zblocze składa się korpus wykonany z pojedyncznej odkówki, głowica zaworów i przyłącze wyjściowe.

Zblocze ze zintegrowanym kołnierzem jest przeznaczone do bezpośredniego montażu na istniejących urządzeniach procesowych lub na rurociągu, gdzie zastosowano kołnierze ASME/ANSI.

Zblocza kołnierzowe są przystosowane do wielu modyfikacji w zależności od wymagań konkretnej instalacji. Mogą służyć do wmontowania w istniejące urządzenie, redukcji przyłączy rozgałęzień rurociągu lub do rozgałęzień.

W celu dostosowania do konkretnej aplikacji, zblocza można konfigurować z różnymi typami zaworów i ich dowolną ilością. Możliwe konfiguracje obejmują:

Single and Double Block Bleed, Ball/Needle/Ball, Needle/Rising Plug, Vent valves or Bleed plugs and also Auxiliary equipment pipe connections.

Przykładem zastosowania konfiguracji block/bleed może być np. miejsce, gdzie niezbędne jest odcięcie przepływu gazu/ cieczy na zbloczu, w celu dokonania obsługi, naprawy czy wymiany.

Zblocza kołnierzowe mogą być dostarczone z podwójnym kołnierzem posiadającym standardową długość jak ASME B16.5m. To jest równoważne wymiarowi standardowego zaworu igłowego. Ułatwia to montaż bez przeróbek starych połączeń systemowych.

Pojedyncze kołnierze mogą zostać skonfigurowane jako pojedynczy block and bleed lub podwójny block and bleed z przyłączem wentylacyjnym. Wersja podwójna block and bleed jest również dostępna z zaworem iglicowym OS&Y jako separator pierwotny.

Zblocza kołnierzowe stosowane na instalacjach zgodnych ze standardami ASME/ANSI charakteryzują się uszczelnieniem metal – metal. Dostępne są różne gatunki stali dla tych uszczelnień, aby spełnić warunki rozszerzalności temperaturowej dla zastosowanych materiałów.

Zblocza mogą zostać wykonane z dowolnych materiałów z dowolnym rodzajem kołnierza w wybranym rozmiarze w celu dopasowania do różnych aplikacji. W celu konkretnej konfiguracji, skontaktuj się z nami.

Wykonanie ogniotrwałe (opcja)

Na specjalne zamówienie, zawory mogą zostać wykonane w wersji ogniotrwałej. Są wtedy zgodne z BS 6755 Pt 2. / ISO 10497 (Max 6000 psi) API 6FA, API 607.