Zawór przelotowy SWIVAMAS® z wtórnym uszczelnieniem firmy Stewart Buchanan

Zawór przelotowy SWIVAMAS® z wtórnym uszczelnieniem firmy Stewart Buchanan

Unikalny zawór przelotowy SWIVAMAS® jest zaworem SWIVADAPT z wtórnym uszczelnieniem, które w większym stopniu zapobiega potencjalnym rozszczelnieniom.

Obydwa modele zaworów posiadają możliwość instalacji w dowolnym położeniu w zakresie 360°.

Pływająca nakrętka przyłącza procesowego zawór / adapter pozwala ustawić dowolną pozycję w zakresie 0 – 360°, gwarantując pełną szczelność stożkowego przyłącza metal – metal.

Pierwotnym założeniem konstruktorów zaworu SWIVADAPT®, poza uszczelnieniem, była możliwość jego dowolnej orientacji. Jednakże zawór SWIVADAPT® może być stosowany też w innym celu, np. jako łącznik w urządzeniach różnicowych lub jako szczelne przyłącze gwintowe urządzeń peryferyjnych na rurociągu, gdzie dopuszczalne jest zmniejszenie średnicy.