Membranowy sygnalizator różnicy ciśnień 646DZE firmy Custom Control Sensors CCS

Membranowy sygnalizator różnicy ciśnień 646DZE firmy Custom Control Sensors CCS

OPIS

 • Bardzo niezawodny sygnalizator ciśnienia z pionierskim wykorzystaniem sprężyny typu Dual-Snap® Belleville w tego typu urządzeniu
 • Projekt bazujący na technologii lotniczej
 • Kompaktowy, niewielki sygnalizator z nastawą wewnętrzną
 • Powtarzalne i stabilne punkty nastaw
 • Odporny na wibracje i wstrząsy
 • Długa żywotność
 • Wysoka odporność na graniczne ciśnienia (systemowe i testowe)
 • Certyfikowane uszczelnienie elektroniki do użytku w strefie zagrożonej wybuchem
 • Szeroka gama dostępnych materiałów oraz zakresów elektrycznych

ZAKRES PUNKTU NASTAWY:

RÓŻNICA CIŚNIEŃ:

 • 0,028 do 68,94 bar
 • 2,76 do 6895 kPa

TEMPERATURA PRACY:

 • Zakresy temp. zależą od wybranych uszczelnień (o-ringów).
 • -40°C do 86°C

PODSTAWOWE DANE:

 • Hermetyczna elektronika
 • Oznaczenie CE
 • Podwójne uszczelnienie ANSI/ISA – 12.27.01-2003
 • NACE MRO175:2003
 • NEMA: 4, 7, 9, 13/ IP66
 • ATEX / U.L./ CSA

CERTYFIKATY OBUDOWY:

 • Certyfikat ATEX-Baseefa do użytku w potencjalnie wybuchowej atmosferze. Modele 646**Y, II 2 GD Ex d IIC, Baseefa 05ATEX0011X. (Opcja Y)
 • c-UL, U.L./CSA przeciwwybuchowy: Div. 1, 2, z hermetycznym zestykiem P/N 1751 (1773 w przyp. modelu M), certyfikowany przez dwa laboratoria, Inc. (plik nr E32961) oraz CSA (plik nr. LR 22921) do użytku w strefach zagrożonych wybuchem, Klasa 1, Grupy A, B, C oraz D; Klasa 2 Grupy E, F oraz G.

DOBÓR: TYP, ZAKRES I OPCJE

SERIA 646DZE*

CZĘŚCI ZWILŻANE: PRZYŁĄCZE CIŚNIENIA ¼”-18 NPT ZE STALI NIERDZEWNEJ 300, MEMBRANA Z POLIMIDU, O-RINGI Z VITON-U

 

REGULOWANY ZAKRES PUNKTU NASTAWY

HISTEREZA ŚREDNIO

bar

MAX CIŚNIENIE SYSTEMOWE

bar

CIŚN. TESTOWE bar

 

PRZY WZROŚCIE CIŚN. bar

PRZY SPADKU CIŚN. bar

2 PRZYŁ. JEDNO-

CZEŚNIE

WYS.-NIS.

NIS.-WYS.

WYS.

NIS.

646DZE*1

0,083-1,24

0,028-1,19

0,055

28

52

52

28

646DZEM*1

0,097-1,24

0,034-1,18

0,062

646DZE*2

0,414-5,2

0,14-4,9

0,28

SERIA 646DZE*-7011

CZĘŚCI ZWILŻANE: PRZYŁ. CIŚN. ¼”-18 NPT ZE STALI NIERDZEWNEJ 300, MEMBRANA ZESTALI NIERDZEWNEJ, O-RINGI Z VITON-U

 

REGULOWANY ZAKRES PUNKTU NASTAWY

HISTEREZA ŚREDNIO

bar

MAX CIŚNIENIE SYSTEMOWE

bar

CIŚN. TESTOWE bar

 

PRZY WZROŚCIE CIŚN. bar

PRZY SPADKU CIŚN. bar

2 PRZYŁ. JEDNO-

CZEŚNIE

WYS.-NIS.

NIS.-WYS.

WYS.

NIS.

646DZE*1-7011

0,138-1,24

0,034-1,14

0,103

28

52

52

6,9

646DZE*2-7011

0,62-5,2

0,21-4,76

0,414

646DZE*4-7011

0,69-5,2

0,21-4,76

0,48

207

345

345

207

646DZE*11-7011

1,38-10,3

0,414-9,37

0,97

646DZE*3-7011

3,45-25,9

1,1-23,5

2,34

646DZE*5-7011

22,8-69

17,24-63,4

5,52

STANDAROWE MODYFIKACJE WYBRANYCH OPCJI

7008: Złote zestyki

7054: 2-metrowe luźne przewody

7076: 18” luźne przewody powleczone teflonem (na niską temperaturę)