Membranowy sygnalizator ciśnienia 604D firmy Custom Control Sensors CCS

Membranowy sygnalizator ciśnienia 604D firmy Custom Control Sensors CCS

OPIS

 • Bardzo niezawodny sygnalizator ciśnienia z pionierskim wykorzystaniem sprężyny talerzowej typu Dual-Snap® Belleville w tego typu urządzeniu
 • Projekt bazujący na technologii stosowanej w lotnictwie
 • Kompaktowy, niewielki sygnalizator z nastawą wewnętrzną
 • Powtarzalne i stabilne punkty nastaw
 • Odporny na wibracje i wstrząsy
 • Długa żywotność
 • Wysoka odporność na graniczne ciśnienia (systemowe i testowe)
 • Szeroka gama dostępnych materiałów oraz zakresów elektrycznych

REGULOWANY ZAKRES NASTAWY:

RÓŻNICA CIŚNIEŃ:

 • 0,3 do 75 PSID
 • 0,02 do 5,17 bar
 • 2,07 do 517 kPa

TEMPERATURA PRACY:

 • Zakresy temp. mogą ulec zmianie wraz z wyborem o-ringów.
 • -40°C do 86°C

DANE PODSTAWOWE:

 • Oznaczenie CE
 • CRN
 • NEMA: 4, 13/ IP65
 • Szczelna obudowa
 • Wewnętrzne uziemienie
 • U.L. (plik nr E72038)

DOBÓR. TYP, ZAKRES I OPCJE

SERIA 604D*

CZĘŚCI ZWILŻANE: ALUMINIOWE PRZYŁ. CIŚN. ¼”-18 NPT, MEMBRANA Z POLIMIDU, O-RINGI Z VITON-U

 

REGULOWANY ZAKRES PUNKTU NASTAWY

HISTEREZA ŚREDNIO

bar

MAX CIŚNIENIE SYSTEMOWE

bar

CIŚN. TESTOWE bar

 

PRZY WZROŚCIE CIŚN. bar

PRZY SPADKU CIŚN. bar

2 PRZYŁ. JEDNO-

CZEŚNIE

WYS.-NIS.

NIS.-WYS.

WYS.

NIS.

604D*1

0,069-1,24

0,02-1,2

0,042

28

52

52

28

604D*2

0,42-5,17

0,14-4,9

0,28

604DM*1

0,097-1,24

0,034-1,18

0,062

604DM*2

0,42-5,17

0,14-4,9

0,28

STANDAROWE MODYFIKACJE WYBRANYCH OPCJI:

7008: Złote zestyki