Pomiar poziomu cieczy

Pomiar i przetwarzanie poziomu cieczy, na zdalny lub miejscowy sygnał elektryczny, jest kluczową informacją każdego procesu w reaktorach chemicznych, kotłach parowych, naczyniach separujących, zbiornikach technologicznych itp.

Ze względu na specyfikę cieczy jej pomiar może być stosunkowo prosty lub dość trudny – jeśli mierzona ciecz faluje, na jej powierzchni wytwarza się piana, występuje parowanie lub kondensacja.

Obecnie przetworniki radarowe są urządzeniami stosunkowo powszechnymi. Wyróżniamy radary klasyczne, gdzie propagacja fali odbywa się poprzez ośrodek do powierzchni cieczy lub z falowodem, który musi być zanurzony w medium. Ten drugi to radar GWR/ TDR. Ma on zalety – na pomiar nie wpływa rodzaj ośrodka, parowanie, piana, turbulencje czy montaż w bezpośredniej bliskości ścianki zbiornika, lecz relatywnie krótki zasięg do ok. 20m. Klasyczne wykonanie o stożkowej propagacji fali ma szerszą wiązkę i większy zasięg do 100m.

Radary mogą być w wykonaniu do ogólnego stosowania lub w strefie zagrożonej wybuchem, w wersji iskrobezpiecznej EExia lub przeciwwybuchowej EExd. Inną opcją jest wykonanie sanitarne z przyłączem procesowym typu Triclamp, do użycia przy produkcji artykułów spożywczych – wymagana wysoka gładkość (Ra).

Najdokładniejszym radarowym przetwornikiem poziomu jest radar magnetostrykcyjny. Tu, ze względu na wykorzystane zjawisko fizyczne, zmiany struktury siatki krystalicznej metalu, dokładność jest rzędu części milimetra (0,26 mm). Stosowane są one do pomiarów rozliczeniowych paliw i innych cieczy objętych akcyzą. Posiadają w układzie pływak kompensujący rozszerzalność termiczną mierzonego medium, co jest dodatkową jego zaletą. Jako pierwsi zastosowaliśmy tego typu radar do kontroli dachu pływającego zbiornika z paliwem.

Bardzo istotnym i odpowiedzialnym pomiarem jest pomiar poziomu wody w walczakach kotłów energetycznych. Byliśmy prekursorem takiego pomiaru w Polsce z użyciem radarów GWR jeszcze w roku 1999.

Poza przetwarzaniem poziomu często wystarczy tylko punktowa kontrola – zabezpieczenie przed przelewem, czy utrzymania poziomu w określonym przedziale. Niby jest to banalnie proste, ale przestaje być takie, kiedy warunki procesowe są krytyczne. Oferujemy sygnalizatory poziomu cieczy na temperaturę 400°C. To już jest wyzwanie i możemy mu sprostać.

Gdy zachodzi potrzeba wizualizacji poziomu w zbiornikach przechowawczych, procesowych, technologicznych doskonałym rozwiązaniem jest poziomowskaz typu „klapkowego” z naszej oferty. Od niskich parametrów procesowych do 550°C czy 400 bar. Jest to zewnętrznie montowane naczynie w kształcie rury ze stali wysokostopowej (niemagnetycznej) z pływakiem, wykorzystujące zjawisko oddziaływania pola magnetycznego przez ścianki, na pozycję klapek poziomowskazu. Opatentowany układ magnesów pływaka gwarantuje niezawodne i bezbłędne wizualne wskazanie. Na poziomowskaz można dodatkowo zamontować wymaganą ilość sygnalizatorów progowych czy też oporowy lub magnetostrykcyjny, ultra-dokładny przetwornik poziomu. Urządzenia mogą być stosowane również w strefie zagrożonej wybuchem.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.