Pomiar emisji gazów do atmosfery

Wielopunktowy, dokładny pomiar przepływu gazów w kanałach o bardzo dużych przekrojach (kominy, pochodnie)

Według światowych szacunków  ponad 150 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego i jego pochodnych jest wydalane rocznie do atmosfery ziemskiej. Tylko dziesięć krajów o najbardziej rozwiniętym przemyśle emituje około 75% tej ilości. 

Aby ograniczyć taką emisję, Światowa Agencja Ochrony Środowiska (EPA) wydała rozporządzenie (40 CFR Part 98) obligujące firmy takie jak rafinerie, firmy wydobywcze ropy i gazu czy oczyszczalnie, do składania rocznych raportów emisji.

W celu spełnienia narzuconych wymogów, wiele firm zaczęło wykorzystywać gazy palne do kogeneracji, lecz i tak rocznie wytwarzana ilość znacznie przekracza potrzeby. W wielu przypadkach wydzielający się gaz jest nieprzydatny do użycia. Ekonomicznie nieuzasadnione jest jego oczyszczanie, sprężanie i składowanie w zbiornikach podziemnych czy naziemnych. Pozostaje jedyna alternatywa spalania go w pochodniach przemysłowych.

Masowy pomiaru przepływu gazu w pochodniach ma wiele ograniczeń i nie jest łatwy.

  • Zależy to od konstrukcji przewodu spalinowego, lecz zwykle posiada on bardzo duży przekrój, gdzie strumień mieszaniny gazów nie jest laminarny i łatwy do zdefiniowania. Zwykle występują w nim ruchy gazów i zwirowania bardzo utrudniające pomiar;
  • Linowa, uśredniona prędkość przepływu może być ekstremalnie niska lub bardzo wysoka. Zależy to od pory dnia, czy procesów produkcyjnych.  Przepływomierze na bazie zwężek czy rurek spiętrzających, nie osiągną minimalnej wymaganej różnicy spiętrzeń, aby w ogóle zadziałać, a bardzo niska zakresowość 4:1 ogranicza ich przydatność;
  • Dodatkowo, zanieczyszczenia towarzyszące zwykle tego rodzaju procesom mogą powodować zatykanie otworów przyrządów, podwyższając znacznie koszty eksploatacji.

Rozwiązanie firmy Sierra.

Innowacyjny przepływomierz firmy Sierra, Multi-Trak™ jest skonstruowany w taki sposób, aby ułatwić firmom mającym obowiązek pomiaru, spełnienie wymagań Światowej Agencji Ochrony Środowiska, rozporządzenie (40 CFR Part 98). Zapewnia on optymalny pomiar strumienia gazu przy zakresowości 100:1 i maksymalnej temperaturze do 400 °C, nawet przy gwałtownych zmianach przepływu.

Model Multi-Trak™ 670S gwarantuje wysoką dokładność przy bardzo dużych średnicach lub przekrojach o nieuporządkowanych profilach przepływu. Składa się on z maksymalnie  4-ech przepływomierzy 670S połączonych w sieć Modbus i dotykowego panelu kontrolnego z interfejsem Human Machine Interface (HMI), wyjściem 4-20mA/0-5VDC i kabli połączeniowych. W tej wielopunktowej konfiguracji przepływomierz Multi-Trak™ 670S dynamicznie kompensuje zmiany profilu przepływu, adekwatnie mierząc uśredniony przepływ masowy. To rozwiązanie ułatwia użytkownikowi skompensowanie zakłóceń przepływu, zmieniając lokalizację poszczególnych przepływomierzy ( 670S).

W odróżnieniu od wielu innych wielopunktowych systemów pomiarowych, każdy z zamontowanych przepływomierzy może być zdemontowany w trakcie pracy w celu ewentualnego serwisowania lub innego powodu, bez wyłączenia pomiaru. System dokonuje pomiaru bazując na pozostałych przepływomierzach, co znacznie obniża koszty operacyjne.