Nasze rozwiązanie na pomiar biogazu

P A L I W A  B I O G A Z O W E

Odbiór gazu z biogazowni lub wysypiska z wykorzystaniem do kogeneracyjnej produkcji energii elektrycznej.

Każdego dnia miliony ton stałych odpadów komunalnych i ścieków są deponowane na składowiskach lub przekazywane do oczyszczalni. W skali naszej planety jest to trzecie co do wielkości źródło emisji metanu do atmosfery (ok. 13%) wraz z 818 milionami ton dwutlenku węgla. Wiele składowisk zostało przystosowanych do odzyskiwania /produkcji biogazu, redukując w ten sposób skutki emisji gazów cieplarnianych na świecie.

Odpady stałe z domów mieszkalnych, aglomeracji miejskich czy przemysłu są kierowane na składowiska /instalacje, w których metanogeniczne bakterie przerabiają je na biogaz. Składa się on w przybliżeniu z 50% metanu i ok. 50% dwutlenku węgla. Odzysk odbywa się za pomocą systemu rur wprowadzonych w wysypisko i zwykle jest spalany w pochodniach kominowych ( flarach). Lepszym wykorzystaniem biogazu jest użycie go w procesie kogeneracji, po dodaniu gazu ziemnego i zasileniu taką mieszanką generatora energii elektrycznej.

Gaz odpadowy /biogaz jest zwykle bardzo wilgotny, o niskim ciśnieniu rzędu 20-40 milibarów i temperaturze 40-60°C, gdy jest odbierany bezpośrednio ze składowiska. Operatorzy instalacji kogeneracyjnej chcieliby mieć wiedzę nt. ilości pobieranego biogazu, ale jest to bardzo trudne. Niskie ciśnienie dyskwalifikuje pomiar przepływu za pomocą zwężki czy rurki spiętrzającej, gdyż nie można uzyskać wymaganego, mierzalnego minimalnego spadku ciśnienia. Dodatkowo, biogaz jest bardzo wilgotny i przeważnie zanieczyszczony. Zwykle zawiera domieszki materiału organicznego. Te właśnie wtrącenia zatykają rurki spiętrzające lub uszkadzają łopatki przepływomierzy rotacyjnych, czy innych, bazujących na elementach ruchomych.

Biogaz ze składowiska śmieci

Biogaz ze składowiska śmieci

 

Pomysł na rozwiązanie pomiaru firmy Sierra Instruments

Z ponad 40 tys. zainstalowanych przepływomierzy termo-dyspersyjnych model Steel-Mass™ 640S, firma Sierra Instruments znajduje rozwiązanie na taki właśnie pomiar. Wykonanie wsuwane, zaciskowe zmniejsza do minimum stratę ciśnienia, nie posiada uszkadzających się elementów ruchomych, mierzy niskie i bardzo wysokie przepływy w zakresowości 1:100.

Bez części ruchomych, czy zatykających się i opcją z przedmuchem, w przypadku zanieczyszczonego biogazu, przepływomierz Steel-Mass™ 640S, gwarantuje pewny pomiar oraz niskie koszty eksploatacji, a czujnik Steel-Mass™ oblicza stan skupienia, mierząc ciśnienie i temperaturę. Eliminuje to potrzebę dodatkowych zewnętrznych pomiarów ciśnienia i temperatury, gdyż te odczyty przepływomierz ma wbudowane.

Co powoduje wybór przepływomierza Steel-Mass™ 640S najlepszym wyborem?

  • Jest zoptymalizowany na pomiar metanu (CH4) jak również N2O, SF6, HFCs i CO2;
  • Generuje nominalne minimalną utratę ciśnienia ze względu na cienką sondę;
  • Mierzy masowo (w jednostkach wagowych lub Nm3) przy pomocy tylko jednego urządzenia;
  • Posiada rewelacyjną zakresowość pomiaru 1:100;
  • Może posiadać złącze do przedmuchu podczas pracy, w przypadku dużych zanieczyszczeń;
  • Jest łatwy i tani przy montażu/demontażu pod ciśnieniem z opcją Hot Tap;
  • Posiada dożywotnią gwarancję na czujnik pomiarowy Dry-Sense™ Sensor Technology.

Przepływomierz masowy 640S zamontowany na flarze

Przepływomierz masowy 640S zamontowany na flarze