Masz pytania? Skontaktuj się z nami! 22 759 85 88 | 22 759 85 98office|rekordsa.pl| |office|rekordsa.pl

Licznik i wskaźnik przepływu DigiFlow firmy Intra Automation

Licznik i wskaźnik przepływu DigiFlow firmy Intra Automation

Licznik jest przeznaczony do wizualizacji i kontroli, jak również do przeliczania różnych jednostek przepływu. Dwuliniowy, alfanumeryczny, podświetlany wyświetlacz pokazuje rzeczywisty przepływ i sumę przepływów. Poprzez czteroprzyciskową klawiaturę możliwa jest konfiguracja i programowanie urządzenia. DigiFlow jest zasilany 115/230 VAC 50/60 Hz. Opcjonalnie napięcie od 24 do 28 V AC / DC.

DigiFlow jest łatwy w programowaniu, posiada menu użytkownika w trzech językach i charakteryzuje się długą żywotnością.

Dostępne są cztery różne typy DigiFlow.

DigiFlow 505

Mikroprocesorowy wskaźnik i sumator przepływu

 • Pełnozakresowe wejście sygnału 4-20 mA analogowe lub wejście częstotliwościowe.
 • 2 wejścia, dwa niezależne pomiary, dwa zakresy, wypadkowa dwóch pomiarów lub dwa różne pomiary.
 • Scalanie i wskazanie sumy w zależności od sygnałów
 • Uproszczone programowanie
 • Menu użytkownika w trzech językach
 • Kontrola stanu czystości sondy
 • Wyjście danych RS232

Opcjonalnie dostępne maksymalnie trzy analogowe pełnozakresowe wyjścia 4-20 mA. Dodatkowo istnieje możliwość zakupienia urządzenia do kontroli stanu czujnika.

DigiFlow 505 posiada nastawne napięcie od 17V do 19V DC do zasilania czujników. Maksymalne natężenie 100 mA.

DigiFlow 514

Kontroler dozowania - licznik

Funkcje:

 • Pełnozakresowe wejście sygnału 4-20 mA analogowe lub wejście częstotliwościowe
 • Wyświetla wartość całkowitą, ustaloną dawkę, przepływ i przepływ sumaryczny
 • Dwa wyjścia przekaźnikowe dla niskiego i wysokiego przepływu lub po jednym na każdy kanał
 • Automatyczna kompensacja nadmiernego przepływu
 • Sygnalizacja uszkodzenia
 • Zdalny start/stop
 • Uproszczone programowanie
 • Interfejs użytkownika w trzech językach
 • Interfejs po RS232

DigiFlow 515
Mikroprocesorowy licznik przepływu gazu i pary
Licznik energii (zużycie i entalpia)

Funkcje:

 • Wskazanie zakresu przepływu, objętości, masy i energii
 • Kompensacja temperatury i ciśnienia
 • Sygnały wejściowe przepływu 4-20 mA analogowe lub częstotliwościowe
 • Dwuzakresowe wejście przetwornika różnicy ciśnień
 • Uproszczone programowanie
 • Menu użytkownika w trzech językach
 • Kontrola stanu zanieczyszczenia czystości sondy
 • Wyjście danych RS 232

DigiFlow 516
Mikroprocesorowy licznik ciepła i energii (pomiar zużycia i ciepła właściwego)
Funkcje:

 • Wskaźnik przepływu, zużycia ciepła, poboru całkowitego ciepła
 • Rozliczanie zużycia energii
 • Kompensacja temperatury i ciśnienia
 • Sygnały wejściowe 4-20 mA analogowe lub częstotliwościowe przepływu
 • Dwuzakresowe wejście przetwornika różnicy ciśnień
 • Uproszczone programowanie
 • Menu użytkownika w trzech językach
 • Kontrola stanu czystości sondy
 • Wyjście danych RS232
 • Wbudowane tablice przeliczeniowe ciężaru właściwego, ciepła właściwego medium bazujące na Pierwszej Zasadzie Termodynamiki.